Druga strona

... czyli co kryje się za kurtyną.

 

Pracuję i piszę na BookLikes. Czytam, piszę, kawę piję.

Książka artystyczna i książka zmodyfikowana - odcinek drugi

książka artystyczna

 Ilustracja 3 Książka artystyczna

Źródło: http://wedrowka.bookart.pl/pl/wedrowka.html

 

zobacz odcinek pierwszy

 

Już samo określenie książka artystyczna może być postrzegana jako z gruntu sprzeczne. Książka posiada ramy, jest to byt interpretowany dzięki poszczególnym elementom, na które składają się: „materiał piśmienniczy, zapis graficzny, treść i funkcja.”(5) Przymiotnik artystyczny z kolei nosi znamiona wolności formy i z gruntu pozbawiony jest sztywnych ram i konwenansów, gdyż związane jest ze sztuką i samym artystą. (6)

 

Książka artystyczna to często pojedynczy egzemplarz, unikat w swojej formie i treści, inaczej niż przy tradycyjnej publikacji, gdzie zarówno treść jak i forma jest powielana. Taki był zamysł druku, aby książka w tej samej formie mogła trafić do szerokiego grona odbiorców. Książki artystyczne to raczej wariacje na temat książki, „są one raczej twórczą refleksją odwołującą się do motywu książki, bądź przetwarzającą w swobodny sposób symbolikę z książką związaną.” (7)

 

 

Grażyna BrylewskaGrażyna Brylewska

 Ilustracja 4 Grażyna Brylewska "O miłości i o bólu"

Źródło: Book Art Korepondencja  http://korespondencja.bookart.pl/

 

 
Współczesna książka artystyczna jest bliższa sztuce książki z lat dawnych, gdzie zamiast nakładu i krzykliwej okładki ceniło się sztukę druku i ilustracji. Rozwój książki  artystycznej datuje się na przełom XIX i XX wieku wraz z rozwojem zjawiska livres d'artistes (8), jednak zdobienia publikacji zwartych istniały od momentu ich powstania.


Wydawać by się mogło, że z powodu niełatwej historii Polska nie ma wielu lat doświadczeń w dziedzinie tak artystycznej. Nic bardziej mylnego. Polscy typografowie, drukarze i introligatorzy podążali za trendami zachodnimi (9) i zwłaszcza w okresie międzywojennym wyróżniali się profesjonalizmem i wysokim poziomem artystycznym. (10)

 

 

Europe, Mieczysław Szczuka, Teresa Żarnowerówna

 Ilustracja 5 Europe,  Mieczysław Szczuka, Teresa Żarnowerówna

Źródło:  http://50watts.com/Take-a-Look-at-Me-Now-1

 

 

Bluszcz, Edmund Bartłomiejczyk

 Ilustracja 6 Bluszcz, Edmund Bartłomiejczyk

Źródło:  http://50watts.com/Take-a-Look-at-Me-Now-1

 

 

Współcześnie należy wyróżnić dwa ośrodki wydawnicze, które znacząco przyczyniły się do rozwoju sztuki książki i współczesnej książki artystycznej. Jest to Wydawnictwo Artystyczne Urszula Kurtiak i Edward Ley z Koszalina oraz łódzkie wydawnictwo „Correspondance des Arts” Jadwigi i Janusza Tryznów. Oba ośrodki wspierają rozwój książki artystycznej i prezentują prawdziwe unikaty. Książki te choć nadal są produktem niszowym i nieskomercjalizowanym, zyskują na popularności i prestiżu, stając się produktem luksusowym, tak jak dawne książki tworzone ręcznie, i obecnie mogą być lukratywną inwestycją. (11)

 

 

Fletnia Chińska, ksiązka artystyczna

 Ilustracja 7 Fletnia Chińska, książka pach­nąca jaśmi­nem wkształ­cie koła,

tłumaczenie Leopold Staff

Źródło:  http://www.kurtiak-ley.pl

 

książka artystyczna

 Ilustracja 8 Owidiusz, Publius Ovidius Naso — O kosme­tyce twa­rzy pań

Źródło:  http://www.kurtiak-ley.pl

 

Grażyna Brylewska Chora Róża

 Ilustracja 9 Grażyna Brylewska Chora Róża wiersz Williama Blake’a w tłumaczeniu Jolanty Kozak

Źródło:  http://www.kurtiak-ley.pl

 

zobacz odcinek trzeci

 

 

5.  Misiak Jarosław, Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski [online]. Lublin 2002. http://ksiazka-artystyczna-dorobek.eprace.edu.pl /694.Wspolczesna_polska_ksiazka_artystyczna._Osrodki_wydawnicze_i_dorobek_edytorski..html
6.  Słownik języka polskiego [online]. http://sjp.pwn.pl/szukaj/artystyczny

7.  Misiak Jarosław, Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski [online]. Lublin 2002. http://ksiazka-artystyczna-dorobek.eprace.edu.pl/694.Wspolczesna_polska_ksiazka_artystyczna._Osrodki_wydawnicze_i_dorobek_edytorski..html
8.  Wiercińska Janina, Sztuka i książka, Warszawa 1986.
9.  Tamże.
10.  Misiak Jarosław, Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski [online]. Lublin 2002. http://ksiazka-artystyczna-dorobek.eprace.edu.pl/
694.Wspolczesna_polska_ksiazka_artystyczna._Osrodki_wydawnicze_i_dorobek_edytorski..html

11. Książki nie do poduszki, „Newsweek” [online]. http://kultura.newsweek.pl/ksiazki-nie-do-poduszki,22360,1,1.html